Kořenové čističky

Kořenové čistírny odpadních vod představují ekologický, ekonomický i estetický způsob likvidace splaškových vod.

V porovnání s "klasickými" čistírnami odpadních vod vyžadují minimální údržbu a v krajině nebo zahradě nevytváří žádný rušivý prvek. Investiční náklady na vybudování kořenové čistírny jsou ve srovnání s čistírnami "klasickými" rovněž nižší.

Příroda čištění vody naštěstí vymyslela za nás. Bahenní rostliny a rozkládající mikrobi totiž mají schopnost při vzájemné spolupráci a ve vhodných podmínkách takovouto vodu velmi rychle a efektně vyčistit.

Jedná se o mělkou vodní nádrž - jezírko, vyloženou svařenou jezírkovou fólií, vyplněnou oblázky a štěrkem různé frakce, a osázený bahenními a vodními rostlinami. Hladina vody se udržuje 5 až 10 cm pod povrchem štěrku, tudíž podmínky pro vývoj komárů nejsou vytvořeny.

Znečištěná voda vtéká na jednom konci, pomalu prochází celým objemem čističky, kde je čištěna rostlinami a zooplanktonem, následně opouští čistírnu buď do vsakovací jámy, přímo do vodoteče a nebo do jezírka.

Ještě před průtokem kořenovým filtrem musí být voda zbavena mechanických nečistot a případně anaerobně předčištěna. To probíhá ve vícekomorovém septiku, anebo v sedimentačních nádržích. Kombinace kořenové čistírny s koupacím nebo okrasným jezírkem je povýšením pouhé účelnosti na estetický prvek harmonicky doplňujícím exteriér nemovitosti.

Pro úspěch celého díla je důležitý správný výběr rostlin. Nepostradatelné k tomuto účelu jsou například orobince, chrastice rákosovitá, skřípinec jezerní, rákos a kosatec žlutý. Bez nich by čistička nefungovala.

Pro přibližné určení rozměrů filtračního pole čističky můžeme počítat přibližně 5 metrů čtverečních na osobu  (EO – ekvivalentního obyvatele), tedy pro čtyřčlennou rodinu 20 metrů čtverečních.

Realizace