Styrodurové bazény

V posledních letech nejžádanější varianta výstavby bazénů. Styrodurový bazén je cenově dostupnější obdobou betonového bazénu.

Konstrukci tvoří železobetonové dno a železobetonové stěny betonované do dutých bloků ze styroduru, které tvoří ztracené bednění a zároveň tepelnou izolaci. Pokud se provede i tepelná izolace dna, konstrukce má velmi dobré izolační vlastnosti. Tuto výhodu ocení uživatel zejména při temperování bazénu a jeho zakrytí, ideální je pro interiérové bazény. Tak jako u bazénů ze železobetonu je možno i zde vytvořit libovolný tvar i hloubku. Součástí bazénu může být předložené nebo vložené schodiště. Stěny se opatřují na vnitřním povrchu ochrannou výztužnou stěrkou z modifikovaného cementu proti otlačení styroduru. Samotné stěny bazénu nejsou vodonepropustné a není možná povrchová úprava obkladu mozaikou ani po provedení hydroizolační stěrky, jak to doporučují mnozí dodavatelé neznalí problematiky.

Povrchovou úpravu tvoří fóliová vodonepropustná vložka. Fóliová vložka je svařovaná z pásů těžké fólie tl. 1,5 mm, zesílené polyesterovou vložkou, nebo bezešvá z fólií tl. 0,6 mm. Fólie mohou být jednobarevné či vzorované dle aktuální nabídky výrobců.

Realizace