Koupací jezírka

Hlavními přednostmi biotopu je čistá voda bez chemické úpravy nebo s minimálním užitím chemických látek, přirozené biologické pochody, výrazný estetický efekt, velmi nízké náklady na údržbu a v porovnání s výstavbou klasického relaxačního bazénu mnohem nižší pořizovací náklady.

Zahradní okrasná jezírka

Vytváří významný estetický prvek v zahradě, který zaznamenal určitou renesanci v poslední době. Jezírko může být vytvořeno buď pouze s klidnou hladinou doplněnou rostlinami a vodními živočichy anebo je možné do jezírka vnést pohyb a dynamiku pomocí vodotrysků, fontánek a osvětlení.

Naše firma provádí tyto jezírka standardně z PVC folie specielně k tomu určené, kladené do vytvořené stavební jámy na vyrovnanou podkladní vrstvu drceného kameniva a ochrannou geotextilii (ochrana proti prorůstání kořenů a proti protržení). Provádíme a dodáváme rovněž osázení jezírka mokřadními a vodními rostlinami, vč. doplnění nezbytné technologie, zejména filtrační jednotky, která je nutná pro zabezpečení čištění vody u malých jezírek, kde samočisticí schopnost není zajištěna.

Zahradní jezírka pro koupání

Spojení předností bazénu na koupání a plavání s přednostmi přírodního okrasného jezírka je tzv. živý bazén, odborně biotop. V současné době se tato forma koupání stále více stává populární pro širší okruh lidí, což svědčí o větší snaze člověka přiblížit se k přírodě. Systém biotopu sestává z regenerační a rekreační části, obě musí být absolutně vodonepropustné, což je zabezpečeno specielní

Realizace